Спортен клуб Габрово "Бадминтон"

Г Р А Ф И К

за ползване на физкултурния салон на

III ОУ „Цанко Дюстабанов”- ГАБРОВО от

Спортен Клуб Габрово „Б А Д М И Н Т О Н” 

За периода от 01.05.2011г. до 31.10.2012г.
Понеделник 1800 – 2000 ч.
Вторник 1800 – 2000 ч.
Сряда 1800 – 2000 ч.
Четвъртък -
Петък 1800 – 2000 ч.
Събота 1800 – 2000 ч.
Неделя 1800 – 2000 ч.

F  Любители и желаещи да играят, могат да влизат свободно

в графика за тренировки на клуба!

Страницата ни във Фейсбук:

http://www.facebook.com/pages/БАДМИНТОН-Спортен-клуб-Габрово/173623816018283?ref=ts

Силвия ПЕНКОВА:  0888 681 774; Асен БОЯДЖИЕВ:  0887 030 105; 

Момчил ВЪЛОВ:  0897 892 903