Спортна зала "Орловец"

Адрес: Габрово, квартал Лъката, улица "Орловска" №111

Зала "Орловец" е със застроена площ от 3735 квадратни метра. Сградата е на пет етажа и е завършена през 1994 година. Това е най-голямото закрито спортно съоръжение в града. Състои се от зрителна зала, сцена, фоайета със санитарни възли, кафе-бюфет, лекарски кабинет, конферентна зала, коментаторски кабини, административни и обслужващи помещения.  

Голямата зала е с капацитет от 1920 зрителски места. Игралното поле е с размери 42/22 метра и е покрито със специализирана спортна настилка "Taraflex Sport M - Performance". Височината от игралното поле до тавана е 16 метра. Срещуположно на трибуните е изградена сцена с широчина 18 метра и дълбочина 6 метра. 

Залата разполага с голям информационен екран и съпътстващо малко електронно табло.

На етажи 1 (подземен) и 2 са разположени 6 броя съблекални. Отделно е обособена и съдийска стая.

В СЗ "Орловец" се практикуват хандбал, баскетбол, волейбол, футзал, бокс, източни бойни спортове, бадминтон, вдигане на тежести, стрелба с лък, тенис на маса, спортни танци и др. Освен за спорт, залата често се използва за изложения, конгреси, концерти, театрални и шоу спектакли.

Осветлението е общо, хоризонтално - стандартно за спортни прояви. Залата не разполага със концертно и сценично осветление. 

Такса наем

1. Изложения с търговски характер, свързани с преустройства и внасяне на инвентар; Симпозиуми без преустройства; Фестивали и борси - 1 250 лева без ДДС за денонощие (работно време до 12 часа в денонощие)

1.1 За всяко следващо започнато денонощие след третото – 250 лева без ДДС

2. Спортни прояви - 500 лева без ДДС за денонощие (работно време до 12 часа в денонощие)

3. За шоуспектакли, концерти, театрални спектакли, кинопрожекции – 250 лева за 1 час без ДДС

3.1 На читалища и НПО, регистрирани в обществена полза на територията на община Габрово – 150 лева за 1 час без ДДС

4. За прояви на политически партии и организации – 500 лева за 1 час без ДДС

5. За международни спортни срещи – 120 лева за 1 час без ДДС

6. За национални спортни срещи – 70 лева за 1 час без ДДС

7. За регионални срещи – 50 лева за 1 час без ДДС

8. За тренировки:     

8.1 На спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

8.2 На физически и юридически лица и спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година – 40 лева за 1 час без ДДС

8.3 На физически и юридически лица и спортни клубове, регистрирани извън територията на община Габрово - 70 лева за 1 час без ДДС

9. Ползване на прилежащи площи          

10.1 Покрити площи (във фоайетата)                 

10.1.1 За борси и изложения - 2.50 м2 на ден без ДДС

10.1.2 За търговска дейност - 5.00 м2 на ден без ДДС

10.1.3  За търговска дейност - 40 лева м2 на месец без ДДС

 Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

 

Телефон за резервация и контакти: 

0878 860 440 - Светозар Гатев