Температурата в зала "Орловец" падна под 10 градуса

ZALA ORLOVETZ

Община Габрово и "Общински спортни имоти" информират, че в резултат на недостатъчното топлоподаване в града, от страна на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, температурата в СЗ "Орловец не надвишава 10°С. Умоляват се всички, които ще посещават зала "Орловец" в предстоящите дни, включително като зрители на културни и спортни прояви, да бъдат с подходящо за температурата в залата облекло.
Организаторите на предстоящи мероприятия са уведомени за възникналата ситуация.
Община Габрово се извинява за неудобството, което „Топлофикация - Габрово“ ЕАД причинява на габровци, чрез липсата на нормално топлоподаване към обществените и частните сгради, ползващи услугите на дружеството.
Според  официалното съобщение на "Топлофикация - Габрово" ЕАД, топлоподаването ще бъде намалено до 12.12.2016 г