Конферентна зала

Конферентната зала се намира във фоайето на СЗ"Орловец". Капацитетът и е около 40 седящи места. Оборудвана е с озвучителна уредба и плазмен телевизор.

Такса наем

1. С озвучаване – 40 лева за 1 час без ДДС

2. Без озвучаване – 30 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0878 860 440 - Светозар Гатев

Зала вдигане на тежести

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Залата по вдигане на тежести се намира в сграда "Хандбал" в спортен комплекс "Христо Ботев". Общата и площ е 300 кв.м (10/30 метра). Разполага с осем подиума за вдигане на тежести и фитнес тренажори за различните групи мускули. Използва се както от състезателите по вдигане на тежести и силов трибой, така и от всички останали клубове за обща физическа подготовка.

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Стрелбище

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Стрелбището в спортен комплекс "Христо Ботев" е с обособени секции за стрелба с пневматично оръжие и малокалибрено оръжие. Първата е с размери 6/10 метра и е оборудвана със 7 мишени. Помещението за стрелба с малокалибрено оръжие е с обща площ 300 кв.м. (6/50 метра) и разполага с пет коридора.    

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Зала "Бокс"

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Зала "Бокс" се намира в спортното хале в СК"Христо Ботев". Общата и площ е 216 кв.м (18/12 метра). Оборудвана е с ринг и боксови круши. Разполага и с помещение за обща физическа подготовка.

Залата е отоплена.

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Спортна зала Орловец - Габрово

Приближаване/Отдалечаване - Shift/Ctrl

Спортна зала "Орловец"

Адрес: Габрово, квартал Лъката, улица "Орловска" №111

Зала "Орловец" е със застроена площ от 3735 квадратни метра. Сградата е на пет етажа и е завършена през 1994 година. Това е най-голямото закрито спортно съоръжение в града. Състои се от зрителна зала, сцена, фоайета със санитарни възли, кафе-бюфет, лекарски кабинет, конферентна зала, коментаторски кабини, административни и обслужващи помещения.  

Голямата зала е с капацитет от 1920 зрителски места. Игралното поле е с размери 42/22 метра и е покрито със специализирана спортна настилка "Taraflex Sport M - Performance". Височината от игралното поле до тавана е 16 метра. Срещуположно на трибуните е изградена сцена с широчина 18 метра и дълбочина 6 метра. 

Залата разполага с голям информационен екран и съпътстващо малко електронно табло.

На етажи 1 (подземен) и 2 са разположени 6 броя съблекални. Отделно е обособена и съдийска стая.

В СЗ "Орловец" се практикуват хандбал, баскетбол, волейбол, футзал, бокс, източни бойни спортове, бадминтон, вдигане на тежести, стрелба с лък, тенис на маса, спортни танци и др. Освен за спорт, залата често се използва за изложения, конгреси, концерти, театрални и шоу спектакли.

Осветлението е общо, хоризонтално - стандартно за спортни прояви. Залата не разполага със концертно и сценично осветление. 

Такса наем

1. Изложения с търговски характер, свързани с преустройства и внасяне на инвентар; Симпозиуми без преустройства; Фестивали и борси - 1 250 лева без ДДС за денонощие (работно време до 12 часа в денонощие)

1.1 За всяко следващо започнато денонощие след третото – 250 лева без ДДС

2. Спортни прояви - 500 лева без ДДС за денонощие (работно време до 12 часа в денонощие)

3. За шоуспектакли, концерти, театрални спектакли, кинопрожекции – 250 лева за 1 час без ДДС

3.1 На читалища и НПО, регистрирани в обществена полза на територията на община Габрово – 150 лева за 1 час без ДДС

4. За прояви на политически партии и организации – 500 лева за 1 час без ДДС

5. За международни спортни срещи – 120 лева за 1 час без ДДС

6. За национални спортни срещи – 70 лева за 1 час без ДДС

7. За регионални срещи – 50 лева за 1 час без ДДС

8. За тренировки:     

8.1 На спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

8.2 На физически и юридически лица и спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година – 40 лева за 1 час без ДДС

8.3 На физически и юридически лица и спортни клубове, регистрирани извън територията на община Габрово - 70 лева за 1 час без ДДС

9. Ползване на прилежащи площи          

10.1 Покрити площи (във фоайетата)                 

10.1.1 За борси и изложения - 2.50 м2 на ден без ДДС

10.1.2 За търговска дейност - 5.00 м2 на ден без ДДС

10.1.3  За търговска дейност - 40 лева м2 на месец без ДДС

 Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

 

Телефон за резервация и контакти: 

0878 860 440 - Светозар Гатев

Тенис кортове

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

В СК "Христо Ботев" са разположени четири тенис корта с червена настилка, с размери 40/20 метра - по два от северната и южната страна на спортния комплекс. Към кортовете от южната страна има прилежаща сграда на два етажа със застроена площ 80 кв.м., в която се намират 2 броя съблекални и битови помещения. 

Закрита лекоатлетическа писта

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Закритата лекоатлетическа писта в СК"Христо Ботев" е с трислойна, специализирана тартанова настилка. Дължината й е 92 метра, от които за бягане могат да се използват 80 метра, а 60 метра са разчертани съгласно изискванията на Международната федерация по лека атлетика (IAAF).

Разполага с оборудване, включващо препятствия, стартови блокчета, всички необходими пособия за скок височина (дюшеци – 2 бр., летви, стойки и т.н.), отскачащи трамплини и шведска стена, пособия за обучение на детска атлетика – конуси, детски препятствия и др., както и реновирани фитнес уреди за силовата подготовка на атлетите.

Залата е отоплена.

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Зала по акробатика и джудо

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Залата се намира на етаж I в спортното хале в СК"Христо Ботев" и е с обща площ от 900 кв.м (60/15 метра) и 9 метра височина. 

Залата по акробатика и скокове на батут е оборудвана с квадрат за акробатика - 12/12 метра, 5 професионални батута, 1 мини батут, 1 пътека и 12 броя шведски стени.

Секторът за джудо разполага с 144 кв.м татами (12/12 метра), 6 броя шведски стени, боксов чувал и кът за силова подготовка.

Залата е отоплена.

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Хандбална зала

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Залата се намира на първи етаж в сграда "Хандбал" в СК "Христо Ботев". Общата застроена площ е 702 кв.м. Игралното поле е от дюшаме, с размери 18/36 метра. Към нея има съблекални със сервизни помещения и треньорска стая. В залата се практикуват хандбал, тенис на корт, крикет, бойни спортове, спортни танци и др.

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове регистрирани на територията на община Габрово без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

3. За физически и юридически лица и спортни клубове регистрирани извън територията на община Габрово - 30.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева

Игрище с изкуствена трева

Адрес: булевард "Априлов" - Спортен комплекс "Христо Ботев"

Игрището е разположено до сграда "Хандбал" в СК "Христо Ботев". Размерите на терена са 20/40 метра. 

Такса наем

1. За тренировки и официални срещи на спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, със сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - безплатно

2. За тренировки и официални срещи на спортни клубове, регистрирани на територията на община Габрово, без сключен договор за ползване на спортния обект за съответната година - 20.00 лева за 1 час без ДДС

Работно време на базата: 

от понеделник до неделя от 8.00 до 21.00 часа

Телефон за резервация и контакти: 

0884 266 833 - Даниела Василева