Община Габрово

Общински спортни имоти

Информационна среща по повод концесия на плувните басейни в СУ "Отец Паисий" и ПМГ

BASEIN PMGВъв връзка с предстоящо откриване на процедура за определяне на концесионер на Концесия на обекти, собственост на Община Габрово: Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, ръководейки се от принципите на публичност и прозрачност, Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани лица да вземат участие в Информационна среща, на която могат да се представят предложения и въпроси, свързани с процедурата и обектите на концесията. 

Срещата ще се проведе на 22.07.2020 г. от17.00 часав Ритуалната зала на Община Габрово, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. 

Неограничен, пълен и пряк достъп до всички документи, свързани с проведената и прекратена процедура, е осигурен на адрес: https://nkr.government.bg/ConcessionaireProcedures/ConcessionaireProcedureInfo/ca31936a-8331-4363-a75a-36b6da761be7.

    archive