Община Габрово

Общински спортни имоти

Наредба

naredba

XXVIII турнир по футбол на малки врати Сезон 2020

13 януари 2020 (понеделник)
13 Януари, 2020 18:00
13 Януари, 2020 19:00
13 Януари, 2020 20:00
14 януари 2020 (вторник)
14 Януари, 2020 18:00
14 Януари, 2020 19:00
14 Януари, 2020 20:00
15 януари 2020 (сряда)
15 Януари, 2020 18:00
15 Януари, 2020 19:00
15 Януари, 2020 20:00
16 януари 2020 (четвъртък)
16 Януари, 2020 18:00
16 Януари, 2020 19:00
17 януари 2020 (петък)
17 Януари, 2020 18:00
17 Януари, 2020 19:00
17 Януари, 2020 20:00
20 януари 2020 (понеделник)
20 Януари, 2020 18:00
20 Януари, 2020 19:00
20 Януари, 2020 20:00
21 януари 2020 (вторник)
21 Януари, 2020 18:00
21 Януари, 2020 19:00
    archive